AKCIJA “IZ LJUBAVI PREMA HRVATSKOJ” -POMOĆ DJECI SOS DJEČJEG SELA

Vaš doprinos donaciji

Naši partneri u akciji: SOS dječje selo Hrvatska i Hrvatski Crveni križ

SOS Dječja sela brinu se za djecu bez roditelja i roditeljske skrbi, neovisno o njihovoj rasnoj, nacionalnoj i vjerskoj pripadnosti, pružaju im ljubav i sigurnost u obiteljskom okruženju, trajan dom i obrazovanje za sretno i mirno djetinjstvo. Donirana sredstva će se koristiti za svakodnevni život 240 djece i mladih o kojima skrbimo u SOS Dječjim selima Lekenik i Ladimirevci. Saznajte više na www.sos-dsh.hr

Hrvatski Crveni križ je nacionalni, humanitarni i dobrovoljni savez zajednica udruga županijskih društava Crvenog križa i udruga gradskih i općinskih društava Crvenog križa, koji djeluje na osnovi načela Međunarodnog pokreta Crvenog križa. Saznajte više na www.hck.hr

 

Kaufland je socijalno osviještena tvrtkakoja
Rado pomažemo onima kojima je pomoć najpotrebnija. U skladu s time, svake godine organiziramo nekoliko donacija humanitarnim udrugama poput SOS Dječjeg sela Hrvatska, Hrvatskog Crvenog križa, Caritasa, Doma za nezbrinutu djecu i brojnih drugih.