MEĐUNARODNI DAN BORBE PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA 25.STUDENOG

MEĐUNARODNI DAN BORBE PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA 25.STUDENOG
Zaustavimo nasilje nad bilo kime, svatko ima pravo na dostojanstven život