UDRUGA KAPJA JUBAVI ODRŽALA SKUPŠTINU U HVARU

Tridesetak vjernih članova udruge „Kapja jubavi“ okupilo se u Vjeronaučnoj dvorani kako bi rezimirali rad u protekle dvije godine. Nadahnuto izviješće o radu podnijela je predsjednica Margita Jurić, financijsko izvješće pročitala je     Nikolina Ostojić,nakon čega se dotaklo temu o suradnji sa Crvenim križem Hvar.

Zaključeno je da je iskustvo rada s ljudima  posebno u maloj sredini u kojoj nikad nije bilo lako biti svoj, raditi istinski za OPĆE DOBRO i to ponajviše u stilu „da ne zna ljevica što čini desnica“ , izuzetno teško. Zato je  rad i djelovanje ove Udruge od izuzetne važnosti  i na savjest mnogima . Ali, s radošću je ustanovljeno da postoje i oni koji su istinski ZAHVALNI , njihove su riječi možda tiše, ali ne manje važne . Postoje  izuzetne osobe  koje podupiru sva nastojanja za DOBRO I HUMANO.

Nakon službenog dijela upriličen je skromni domjenak od kojeg je odvojen veći dio određen da se odnese korisnicima Doma za starije i nemoćne u Starome Gradu.

Pokloni su nadopunjeni  donacijom Crvenog križa,čije su predstavnice donaciju i predale u  ime Valentinova, dana kada se pokazuje ljubav. Posebno se Udruga osvrnula na prof. Desu Vuletić, bivšu profesoricu  članica Kapje… a koja je danas korisnica posjećenog Doma. Budući ona korisno uređuje i vodi biblioteku  ove ustanove, istom prigodom uručena im je donacija od 40-tak knjiga koje će ona rasporediti. Napominjemo da smo zamoljeni  upoznati građane da se više ne dostavljaju  knjige budući  im je prostor ograničen i već maksimalno popunjen.

Hvala svima koji su doprinjeli radu udruge „Kapja jubavi“  , hvala onima koji su sudjelovali u donaciji za Starački dom i koji pomažu u aktivnostima Crvenog križa s naglaskom na humanost.

 

4.02.2019.