KLUB GRAĐANA VITA PHAROS BRINE O ZDRAVLJU OTOČANA

Klub građana Vita Pharos

„Općenito malo o našem programu:
Zaštita zdravlja: Preventivno djelovanje, unaprjeđenje i zaštita zdravlja: -Unaprjeđenje i zaštita zdravlja osoba oboljelih od malignih bolesti -Ostale djelatnosti preventivnog djelovanja, unaprjeđenja i zaštite zdravlja.
Provođenje zdravstvenih programa; propagandno djelovanje u provođenju borbe protiv raka; pružanje pomoći u provođenju akcija na ranom otkrivanju raka; pružanje pomoći u organiziranju provođenja onkološke zaštite i u provođenju zdravstvenog odgoja; pomoći pri ostvarivanju socijalne zaštite i rehabilitacije osoba koje su oboljele od raka dojke, organiziranje dijagnostičko.kliničkog centra za prevenciju raka; organizacija prigodnih manifestacija i seminara; pružanje besplatne pomoći oboljelima; suradnja sa svim klubovima i asocijacijama sa istim ili sličnim ciljevima i djelatnostima.“   /Preuzeto iz stranice Kluba /

Svaki građanin može postati član Kluba. Članarinu se može uplatiti na ž.r. HR2124070001100572636 kod OTP banke –th