ODRŽANA REDOVNA SKUPŠTINA GD CK HVAR 13.03.2019.

P  O  Z  I  V

PoštovanI članovi  Skupštine GD CK HVAR

U srijedu  13.ožujka 2019. godine  u prostorijama Mizarole u Hvaru,  s početkom u 11:00 sati, održati će se  redovna Skupština Gradskog Društva  Crvenog križa Hvar.

Prijedlog dnevnog reda:

  1. Otvaranje Skupštine
  2. Financijsko izvješće i izvješće o radu za 2018. kalendarsku godinu
  3. Razno

Molim Vas da  se  odazovete  pozivu, a u slučaju spriječenosti  o tome nas obavijestite.

S poštovanjem,

Predsjednica GD CK Hvar :Maja  Budrović

Sjednica je održana u skladu s Poslovnikom o radu skupštine, obrađen je dnevni red . Budući je ova Skupština sazvana po zakonskoj obavezi prihvaćanja Završnog računa za 2018.godinu,kao i Izviješće o radu rasprava je bila kvalitetna i konstruktivna. Materijali su prihvaćeni jednoglasno. Pod razno skupštinare se obavijestilo o tijeku preseljenja CK u nove prostorije kao i o problemima vezanim u svezi s tim.