MJERENJE HbA1c ORGANIZIRANO U SUĆURJU

Nakon dugo vremena predstavnici Crvenog križa Hvar stupili su u vezu s patronažnom sestrom i liječničkim timom u Sućurju .Naše najudaljenije mjesto na otoku prilično je izlorano u aktivnostima koje se odvijaju na Hvaru pa je dobrom voljom sudionica vrlo brzo dogovoreno da se, za lokalno stanovništo, organizira mjerenje tromjesečnog šećera ( HbA1c ).

To je i realizirano 9.04. 2019. u mjesnoj ambulanti. Nalaz  je ustanovljen za 25 Sućurjana od čega je nekoliko njih dobilo upute da potraže specijalističku pomoć,budući da je nalaz povišen te prelazi nadležnost obiteljskog liječnika.

Kompetencije Crvenog križa Hvar je prevencija što je vrlo važno s obzirom na veliki postotak  stanovništva treće dobi koji nerado odlaze na kopno zbog liječenja pa je velika odgovornost na medicinskom osoblju u Sućurju jer oni pomažu ne samo u liječenju,nego i savjetodavno,psihološki i sl. Nova liječnica koja je od nedavno u Sućurju, pripadajuća joj medicinska sestra,te patronažna sestra, srce su ovog zdravstvenog programa koji će se nastaviti zajedno sa Crvenim križem. Želja da se pomogne žiteljima mjesta koji gravitiraju Sućurju bio je veliki motiv djeatnicama Crvenoga križa da se odazovu i na druge,buduće aktivnosti s djecom Osnovne škole .