VALENTINOVO ZA ZAKLADU “ANA RUKAVINA”


Šesnaesto Valentino po redu protječe u znaku prodajne akcije za Zakladu “Ana Rukavina”.
Hvala svim vrijednim rukama i ručicama koje su izradile razne uratke a koje smo prodavali danas u Jelsi i Hvaru.
To su redom : DV Jelsa, OŠ Jelsa, DV Vanđela Božitković Hvar, OŠ Hvar i učenička zadruga Faria,SŠ Hvar te žene iz Dnevnog boravka iz Staroga Grada.
Hvala i Patronažnoj službi Doma zdravlja i njihovoj sestri Marijeti Matković koja je mjerila tlak i šećer.
Hvala vam svima koji ste svojim prilogom i kupovinom predivnih i maštovitih radova doprinijeli prikupljanju novčanih sredstava za tipizaciju tkiva i obradi materijala.

U Jelsi i Hvaru je prikupljeno 947,60 a na račun zaklade će biti uplaćeno 1000 eura.
Vaš Crveni križ Hvar