ODRŽANA REDOVNA SKUPŠTINA 28.02.2023.

GRADSKO DRUŠTVO
CRVENOG KRIŽA HVAR
Domovinskog rata 2
21450 Hvar
Klasa:025-02/23-02/1
Ur.broj:2181-2-3-03/23-01
Hvar,21.02.2023.godina

P O Z I V

ČLANOVIMA SKUPŠTINE GDCK HVAR

PREDMET: POZIV NA REDOVNU SKUPŠTINU GDCK HVAR

U utorak, 28.02.2023. godine održati će se redovna skupština GDCK Hvar, u prostorijama Grande Lune u Hvaru, s početkom u 11:00 sati.

    PRIJEDLOG DNEVNOG REDA:

1.Otvaranje Skupštine
2.Izvještaj o radu za 2022. godinu
3.Financijski izvještaj za 2022. godinu (završni račun )

 1. Razno

U slučaju spriječenosti,javite nam na vrijeme.

Srdačan pozdrav!

Predsjednica: Maja Budrović

Gradsko Društvo Crvenog križa Hvar

Domovinskog rata 2

HR 21450 Hvar

Tel:021 741 710

Fax:021 741 710

GODIŠNJE IZVJEŠĆE

O RADU

2022. GODINA

__________________________________

www.crvenikriz-hvar.com

email:gdcrvenikrizhvar@gmail.com

OIB:60369211761

IBAN: 1424070001100576836

SADRŽAJ:

1. Humanitarni programi

2. Dobrovoljno darivanje krvi

3. Prva pomoć

4. Mladež Crvenog križa

5. Služba traženja

6. Crveni križ u „ Plavom i Zelenom okviru”

7.Volonteri

8. Financiranja od Gradova i Općina

9. Medijska praćenost

Gradsko društvo Crvenog križa Hvar je humanitarna udruga i ima status pravne osobe koja svojim djelovanjem pokriva gradove: Hvar i Stari Grad i općine: Jelsa i Sućuraj.

Osnovni cilj Crvenog križa je ublažavanje ljudskih patnji, osobito onih izazvanih oružanim sukobima, velikim prirodnim, ekološkim i drugim nesrećama s posljedicama masovnih stradanja i epidemija. Sve djelatnosti propisane Statutom Društva i Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu realiziraju se preko ustrojstvenih oblika,aktivista i volontera bez kojih ne bi bilo moguće odraditi sve zadaće i odgovoriti na potrebe sredine u kojoj se djeluje s akcentom na specifičnosti života na otoku.

 1. HUMANITARNI PROGRAMI

a) HUMANITARNA POMOĆ

Gradsko društvo Crvenog križa Hvar bilo je jedan je od partnera u provedbi planiranog projekta za 2021. i 2022.godinu „Humanitarni paket za Dalmaciju i Primorje II“ čiji je nositelj bilo Gradsko društvo Crvenog križa Split, ali zbog velikog poskupljenja projekt je bio neizvediv te je nažalost otkazan. Time više od 40 kućanstava na otoku nije redovno dobivalo pakete hrane i higijene.

Tijekom 2022. god. potpisana su dva ugovora s Gradom Hvarom po predloženim projektima za socijalno ugrožene sugrađane, te smo ostvarili dodatna sredstva kojima smo bili u prilici pomoći sugrađanima paketima hrane/higijene/lijekovima ili jednokratnom financijskom pomoći te im tako barem malo olakšati njihovu situaciju. Kroz dvije podjele, ovim projektom je obuhvaćeno 30 kućanstva na području Grada Hvara.

Također tijekom 2022.godine provedena je humanitarna akcija „Maraton dobrote – Daj 5 za Perle!” gdje su se prikupljala sredstva za cjelogodišnje terapije članova udruge Perle. Akcija je bila jako uspješna, prikupljeno je 30.262,48 eura, a po završetku humanitarne akcije sva sredstva su prebačena udruzi Perle.

Na računu Crvenog križa Hvar na posebnom kontu ima još i 14.451,48 eura, preostalih od akcije „Za Maricu“ iz prethodne godine.

b) SOLIDARNOST NA DJELU

U 2022. godini provela se akcija Solidarnost na djelu, te je sveukupno prikupljeno 1.944,45 eura (-5% HCK-u = 95,89 eura ), a isplaćeno je za pomoć u 2 kućanstava na otoku. Obzirom da nije bilo zahtjeva za pomoći, ostala sredstva su isplaćena tijekom siječnja 2023.godine.

c) DONACIJSKE KASICE I KUTIJE

Dosad postavljene kasice za prikupljanje donacija koje se nalaze u poslovnici PBZ banke u Hvaru i poslovnici FINA u Hvaru, pošti u Hvaru te Ljekarni, u 2022.godini prikupilo se 577,25 eura.

d) POSUDIONICA ORTOPEDSKIH POMAGALA

Na raspolaganju GDCK Hvar ima:

 • 22 medicinska kreveta
 • 2 ograde za bolesnički krevet
 • 9 invalidskih kolica
 • 1 aparat za kisik
 • 2 aparata za isušivanje vlage
 • 7 hodalica
 • 2 višenamjenska toaletna stolca
 • 3 profesionalna antidekubitalna madraca
 • 1 samostojeći trapez
 • 2 navlake za madrace
 • nekoliko kompleta štaka

Pomagala su stalno na terenu, posebno je velika potražnja za medicinskim krevetima, kojih je uvijek više potrebno nego što ih je na raspolaganju. Tijekom 2022. godine imali smo 30 posudbi ortopedskih/medicinskih pomagala,te smo osigurali pomagala za 40 korisnika u potrebi.

U 2022. godini Zaklada Vera i dr. Matko Miličić-Maleškodonirali su medicinska pomagala u iznosu od 2.219,29 eura, tako da su nabavljena razna medicinska pomagala.

e) AKCIJA ZA ZAKLADU ANA RUKAVINA / DAN NARCISA

Ove dvije već tradicionalne akcije,koje nisu naše akcije,već im se Crveni križ Hvar pridružuje, održane su u Hvaru, Jelsi i Starome Gradu. U ovim akcijama sudjeluju škole i vrtići sa dječjim uradcima koji se prodaju građanima , a prikupljena sredstva uplaćuju se Zakladi Ana Rukavina i Europa Donni,prema namjenama.

f) DNEVNI BORAVAK

Projekt Ministarstva socijalne skrbi za osobe treće životne dobi provodi se već više godina u Starome Gradu, a već više godina zaredom Crveni križ Hvar vodi taj projekt kao dnevni boravak za starije. Projekt koji se provodio je dvogodišnji, započet 1.1.2021. godine a završen 31.12.2022. Naziv projekta je bio „Treća dob – Zlatna dob“, a voditeljica projekta bila je Željana Škarpa koja je već iskusna u tom području. Ukupna vrijednost projekta bila je 212.000,00 kn, a od Ministarstva je odobreno152.000,00 kn, s tim da u istom kao partner participira Grad Stari Grad s određenim iznosom, a i samo Društvo CK Hvar ulaže određeni iznos sa ciljem poboljšanja kvalitete izvedbenog programa kako bi ciljana skupina što svrsishodnije i s više radosti uživala u njemu. Kroz 2021. i 2022. godinu prijavljene aktivnosti ovog projekta bile su prilagođene uvjetima korone i donesenim mjerama stožera, ali uz dodatne napore uspješno su odrađene radionice, predavanja, izleti i druge vrste druženja i pomaganja. Projekt je završen 31.12.2022. godine, a ponovno smo se aplicirali na isti 13.12.2022.godine.Nadamo se pozitivnom ishodu.

2. DOBROVOLJNO DARIVANJE KRVI

U 2022.godini održana su 3 ciklusa po dvije akcije darivanja krvi i prikupljeno 373 doza krvi. U navedenom razdoblju aktivima dobrovoljnog darivanja krvi pridružilo se 18 novih darivatelja krvi.

Iako se zadnjih godina bilježi lagani rast prikupljenih doza krvi, treba stalno raditi na pronalaženju potencijalnih novih darivatelja jer su nažalost i potrebe za krvlju u bolnicama veće.

Broj doza prikupljenih zadnjih godina :

2019. prikupljeno je 384 doza.

2020. prikupljeno je 394 doza.

2021. prikupljeno je 405 doza.

2022. prikupljeno je 373 doza.

Crveni križ Hvar je u 2022. godini postao bogatiji za još jednog jubilarnog darivatelja koji je 100 puta dao krv. U listopadu,povodom Dana DDK , organiziran je izlet na OPG Hora za dobrovoljne darivatelje krvi. Sudjelovalo je 25 darivatelja, te se uz prigodni ručak i druženje to i obilježilo.

3. PRVA POMOĆ I ZAŠTITA ZDRAVLJA

 • Program osposobljavanja polaznika auto-škole za pružanje prve pomoći

U 2022. godini održano je 6 tečajeva na kojima je osposobljeno 57 kandidata.

 • Program osposobljavanja radnika za pružanje prve pomoći na radu

Održana su 2 tečaja na kojima su stekla osposobljenost 9 radnika.

 • Program prve pomoći za natjecanje mladeži

Nažalost, u 2022. godini natjecanje Mladih Hrvatskog Crvenog križa nije se održalo.

 • Zaštita zdravlja

U osnovnim školama, kao i Srednjoj održavaju se edukacije o pružanju prve pomoći prema pozivu i zainteresiranosti. Također, odrađeno je više organiziranih mjerenja tlaka i šećera po cijelom otoku, u suradnji s patronažnom službom.

Tijekom mjeseca borbe protiv ovisnosti, u suradnji sa djelatnicama stručne službe OŠ Hvar, ravnateljica GDCK Hvar održala je predavanje „ Birajmo zdravlje” učenicima sedmih i osmih razreda.

4. RAD S MLADIMA CRVENOG KRIŽA

Tijekom 2022. godine kao i prethodne godine rad s mladima bio je dosta otežan zbog COVID 19, zbog preporuka stožera ( mjere ne okupljanja i ne miješenja grupa ljudi zbog opreza ). Tijekom 2023. godine nadamo se povratku starih aktivnosti.

5. SLUŽBA TRAŽENJA

Služba traženja je posebna služba predviđena Međunarodnim ugovorima , Ženevskim konvencijama o zaštiti žrtava rata, a u našoj zemlji ustanovljena je Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu. U punoj funkciji je u vrijeme oružanog sukoba i radi na prikupljanju podataka i davanju obavijesti o žrtvama rata. Uz osnovnu zadaću u ratu, u miru obavlja informativne9 usluge građanima koje obuhvaćaju davanje podataka i obavijesti o sudbini razdvojenih osoba, stradalih ili nestalih zbog elementarnih nesreća, ekonomskih migracija i slično. U uredu službe traženja CK Hvar nema niti jedan ne zaključeni predmet nestalih osoba .

6. CRVENI KRIŽ U PLAVOM I ZELENOM OKVIRU

Crveni križ u Plavom okviru i Crveni križ u zelenom okviru su projekti financirani sredstvima Hrvatskog Crvenog križa iz dijela sredstava boravišne pristojbe i provode se nekoliko godina.

U sklopu programa „Crveni križ u plavom okviru“ tijekom listopada sudjelovalo se u čišćenju podmorja i uklanjanu otpada u 6 uvala Paklenih otoka.Akciju su organizirali Planinarsko društvo Hvar,Grad Hvar i ustanova More i Krš, a uz Crveni križ Hvar akciju su također podržali i Nautički centar Hvar,Komunalno HvarRC Aqualis,RC Submerus,PSD Giričić,Carpe Diem Hvar i ACI d.o.o. Crveni križ i pekara Klas su osigurali marendu nakon akcije.

7. VOLONTERI

U 2022. godini bilo je 42 aktivna volontera, a ukupan broj volontera u DHCK 85. Volonteri su ukupno ostvarili 356 sati volontiranja. Najaktivniji volonteri Crvenog križa ,na području otoka su djeca i mladi iz osnovnih i Srednje škole, kao i sudionici projekta „Treća dob- Zlatna dob” – Dnevni boravak Stari Grad.

8. FINANCIRANJE DRUŠTVA OD GRADOVA I OPĆINA

Temeljem članka 27. i 29. Zakona o Hrvatskom Crvenom križu, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave osiguravaju sredstva za Gradsko društvo Crvenog križa Hvar u skladu s člankom 30. Zakona o Hrvatskom Crvenom križu. U skladu sa gore navedenim, Gradsko društvo Crvenog križa Hvar sufinancirano je sredstvima Jedinica lokalnih i područnih samouprava u 2022. godini kako slijedi ( 0,7% od izvornih prihoda ):

1. Grad Hvar 20.420,67 eura

2. Grad Stari Grad 7.034,31 eura

3. Općina Jelsa 9.290,60 eura

4. Općina Sućuraj 0 eura

9. MEDIJSKO PRAĆENJE RADA CRVENOG KRIŽA

O radu i svim aktivnostima Crvenog križa redovito izvješćujemo javnost putem radija, tiskanih medija i društvenih mreža. Svakodnevni rad i aktivnosti mogu se pratiti na facebook i web stranici Društva.

U Hvaru, 30.01.2023.godine

Dragica Visković

Ravnateljica GDCK Hvar

____________________

HCK GD CK HVAR

IZVJEŠĆE O FINANCIJSKOM POSLOVANJU

Za razdoblje od 01.01.2022-31.12.2022.godine

Elementi Iznos

A)PRIHODI

PRIHODI PO POSEBNIM PROP.-HVAR 153.859,56
PRIHODI PO POSEBNIM PROP. STARIGRAD 53.000,00
PRIHODI PO POSEBNIM PROP.JELSA 70.000,00
PRIHODI OD DDK 23.075,00
PRIHODI OD TEČAJE PRVE POMOĆI I ZAŠT. NA RADU 34.364,00
PRIHODI OD KASICA 3.828,86
PRIHODI OD KAMATA I TEČ. RAZLIKA 24,65
PRIHODI OD DONACIJA-GRAD HVAR DODATNE UPL. 48.000,00
PRIHODI OD DONACIJA STARI GRAD-DODATNE UPLATE 16.452,37
PRIHODI OD DONACIJE-OPĆ. JELSA-ZA KUPNJU AUTOM. 5.000,00
PRIHODI OD DONACIJA GRAĐANA 39.334,00
PRIHODI OD DONACIJA OD TRG. DRUŠ.I OST.NEPRO.ORG. 12.700,00
PRIHODI OD PRIJEKTA –DNEVNI BORAVAK 76.000,00
PRIHODI OD ZAKLADE MILIČIĆ U NOVCU I STVARIMA 16.214,21
PRIHODI OD HCK ZG I HCK SDŽ 47.142,05
PRIHODI OD HCK HCK SDŽ U STVARIMA 7.639,13
UKUPNI PRIHODI: 606.633,83

B) IZDACI – RASHODI

PLAĆE I DOPRINOSI 253.194,55
OSTALI RASHODI ZA RADNIKE 14.400,00
TROŠKOVI SLUŽBENIH PUTOVANJA RADNIKA 3.480,00
NAKNADE ZA UG.O DJELU 15.556,22
NAKNADE OSTALIM OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 3.297,82
USLUGE TELEFONA , POŠTARINE I PRIJEVOZA 10.732,12
OSTALE USLUGE – INFORMIRANJE,,ZAŠ NA RADU 5.233,85
KOMUNALNE NAKNADE,VODA I ODVODNJA 1187,64
TEKUĆE ODRŽ.AUTA I PROSTORA 10.521,16
INTELEKTUALNE USLUGE-KNJIGOVODSTVO+JAV. BILJ. 26.385,00
OSTALE USLUGE-LICENCE, RAČUNALNE USL I SL 4.645,00
PROMIĐBENI MATERIJALI 2.839,30
UREDSKI I OSTALI MATERIJAL 26.149,20
RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA 6.771,00
NAMIRNICE ZA DDK I OSTALE AKCIJE 19.962,57
GORIVO 2.889,72
ELEKTRIČNA ENERGIJA 3.434,82
SITNI INVENTAR 10.443,39
REPREZENTACIJA 7.579,60
PREMIJE OSIGURANJA ,KAMATE LEASING 9.097,50
AMORTIZACIJA 22.421,94
BANKARSKE NAKNADE 2.923,70
TEKUĆE DONACIJE GRAĐANIMA U NOVCU I STVARIMA 89.096,69
TEK.DON. DRUG. NEPR.ORG.-DOM SG, HCK ZG 8.646,92
UKUPNI RASHODI: 560.889,78