IZLET U ZADAR 20.-22.10.2023.

Hrvatski Crveni križ ove godine obilježava tri velike obljetnice – 145 godina postojanja i djelovanja Crvenog križa na tlu današnje Republike Hrvatske, 70 godina dobrovoljnog davanja krvi u organizaciji Crvenog križa i 30 godina od priznanja Hrvatskog Crvenog križa kao samostalnog nacionalnog društva u sklopu Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca.
Tim povodom smo organizirali izlet u Zadar za darivatelje krvi otoka Hvara. Na putu za Zadar smo posjetili Šibenik i PZ MasVin u Polači gdje smo dodijelili priznanja za 50 i 75 darivanja za muškarce i 75 darivanja za žene. U Zadru smo imali obilazak grada a posjetili smo i kraljevski grad Nin. Unatoč kiši i grubom vremenu izlet je prošao u veselom raspoloženju.