SVJETSKI DAN BORBE PROTIV DIJABETESA

Povodom obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv dijabetesa održan je niz javnozdravstvenih akcija mjerenja tlaka i šećera,tromjesečnog šećera i predavanja na temu borbe protiv ove opake bolesti. U suradnji sa patronažnom službom DZ SDŽ mjerio se tlak i šećer u Hvaru ,Jelsi i Starom Gradu ,te se ovim putem zahvaljujemo patronažnim sestrama Silviji Meneghelo,Maji Franičević i Marini Potočnjak.
Akcijama je pristupilo oko 120 građana, te su otkrivena dva potencijalna dijebetičara .Stoga je važno odazvati se na ovakve akcije .Šećerna bolest u zemlji i svijetu posljednjih desetljeća postaje globalni javnozdravstveni problem. Prema procjenama Međunarodne dijabetičke federacije, u svijetu je trenutno 537 milijuna oboljelih u dobi od 20 do 79 godina, dok procjene za Republiku Hrvatsku govore o više od pola milijuna oboljelih.Briga o osobama sa šećernom bolešću zahtijeva naglasak na pacijentu, zajedno s medicinskom evaluacijom koja obuhvaća procjenu rizika i praćenje akutnih i kroničnih komplikacija.Pregled godišnje dijabetičke kontrole izrazito je važan jer liječniku obiteljske medicine omogućuje prepoznavanje ranih znakova komplikacija šećernih bolesti, a samim time i njihovo usporavanje ili potpuno zaustavljanje.