SVJETSKI DAN ZDRAVLJA 07.04.

U zdravlje, kao temeljno ljudsko pravo, treba ulagati na društvenoj, ali i na osobnoj razini. Stoga je slogan Svjetskog dana zdravlja 2024. godine „Moje zdravlje, moje pravo“ kojim se želi odgovoriti na izazove suvremenog društva. Zdravlje je stanje potpunog fizičkog, psihičkog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti i iznemoglosti.
To je najpoznatija i najraširenija definicija zdravlja, koju je Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) opisala 1948. godine. Svjetski dan zdravlja svake godine se obilježava 7. travnja već 76 godina kako bismo posvetili pažnju cijelog svijeta na određenu zdravstvenu temu. Ove godine, svjesni činjenice da je zdravlje milijuna ljudi širom svijeta ugroženo uslijed bolesti, stradavanja i klimatskih promjena, tema Svjetskog dana zdravlja je „Moje zdravlje, moje pravo!“. Vijeće za zdravstvenu ekonomiku Svjetske zdravstvene organizacije utvrdilo je da najmanje 140 zemalja svijeta Ustavom prepoznaju zdravlje kao jedno od temeljnih ljudskih prava. Ipak i dalje postoje ljudi koji nemaju mogućnosti ostvariti ovo svoje pravo. Stoga je ovogodišnja tema odabrana kako bi slavili pravo svakog čovjeka, u svim dijelovima svijeta, na zdravstvenu skrb, zdravstveno obrazovanje, pitku vodu, čist zrak, pravilnu prehranu, adekvatne uvjete u radnom i životnom okruženju i slobodu od diskriminacije.
Ovaj važan dan obilježavamo javno zdravstvenim akcijama u Jelsi,Vrboskoj i Hvaru.