HRVATSKI CRVENI KRIŽ-GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA  HVAR

ADRESA: Domovinskog rata 2, 21450 Hvar

E-MAIL:gdcrvenikrizhvar@gmail.com

TELEFON / FAX: 021 / 741-710

MOBITEL : 0917377880, 0921110652

RAVNATELJICA: Dragica Visković

PREDSJEDNICA: Maja Budrović