HRVATSKI CRVENI KRIŽ-GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA  HVAR

ADRESA: Fabrika 35. 21450 Hvar

E-MAIL: ckhvar@net.hr

TELEFON / FAX: 021 / 741-710

MOBITEL : 0917377880, 0917257202

RAVNATELJICA: Katarina Buratović

PREDSJEDNICA:Maja Budrović