Gradsko društvo Crvenog križa Hvar je udruga za promicanje humanitarnih ciljeva i akcija od opće koristi koja djeluje na osnovi načela međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca.
Udruga djeluje na području gradova Hvara i Starog Grada,te općina Jelsa i Sućuraj.
Gradsko društvo Crvenog križa Hvar je neprofitna pravna osoba.
Uživa posebnu zaštitu i skrb Republike Hrvatske.

Prema Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu (NN 92/2001) potrebno je razlikovati javne ovlasti Gradskog društva Crvenog križa (članak 9.) i druge zadaće i poslove (članak 11.)

Gradsko društvo Crvenog križa Hvar obavlja sljedeće javne ovlasti :

 • zastupa i promiče ideje i načela Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, kao i međunarodnog humanitarnog prava,
 • organizira i vodi službu traženja
 • traži, prima i raspoređuje humanitarnu pomoć
 • pokreće i organizira akcije solidarnosti za pomoć osobama u potrebi i žrtvama velikih prirodnih, ekoloških i drugih nesreća, te osigurava čuvanje određenih količina materijalnih dobara za te potrebe,
 • organizira razne oblike međusobnog pomaganja građana,
 • podiže i unapređuje zdravstvenu kulturu građana,
 • organizira i provodi akcije dobrovoljnog davanja krvi, okuplja darivatelje, vodi o njima evidenciju i utvrđuje mjerila za priznanje te im dodjeljuje priznanja i potvrde
 • osposobljava građane za pružanje prve pomoći u svakodnevnom životu, školovanju , na radu, u nesrećama,
 • obavlja i druge poslove sukladno zakonu, temeljem kojih stječe prihod, a koji isključivo služi za obavljanje djelatnosti utvrđenih ovim Statutom

Osim javnih ovlasti, Gradsko društvo Crvenog križa Hvar obavlja i sljedeće zadaće i poslove :

 • vodi skrb i brigu o posebno ugroženim kategorijama stanovništva (Stariji,socijalno ugroženi osobe s posebnim potrebama)
 • posebnu pažnju pridaje radu s mladeži

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Gradsko društvo Crvenog križa Hvar uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN25/13). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Pravo na pristup informaciji ostvaruje ovlaštenik prava na informaciju(svaka fizička ili pravna osoba koja zahtjeva pristup informaciji) podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.
Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Gradskom društvu Crvenog križa Hvar.

Poštom na adresu: Fabrika 35.21450 Hvar
Putem telefona/fax-a: 021/741-710
elektroničkom poštom: majabudra@net.hr

Dokumenti važni za pravnu i drugu regulativu:

Zakon o Hrvatskom Crvenom križu,28.svibnja 2010. NN 71/2010.

Statut Hrvatskog Crvenog križa , 02.07.2015. NN    / 2015.

Statut Gradskog društva Crvenog križa Hvar ,12.12.2020. NN /


STATUT GDCK HVAR 2020:

Preuzmi ovdje.


Financijski dokumenti :

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA ZA 2021
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA ZA 2018
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA ZA 2017
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA ZA 2016
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA ZA 2015
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA ZA 2014

Ostali dokumenti :

IZVJEŠĆE O RADU ZA 2021.

BILJEŠKE HCK HVAR 2018

BRUTO BILANCA 2018

IZVJEŠĆE O RADU G D CK HVAR ZA 2017.

IZVJEŠĆE -HCK HVAR 2017

BILJEŠKE HCK HVAR 2017