Planirane AKCIJE :

Prvi  ciklus

02.VELJAČE 2023. godine u Jelsi,Općina Jelsa – Svećana dvorana                      od 11,30 do 15,30 sati

03.VELJAČE 2023.godine u Hvaru, DVD hvar                                                         od 08,30 do 12,30 sati

Drugi ciklus

05.LIPNJA 2023.godine u Starom  Gradu ,Zgrada Hrvatskog doma-Čitovnica od 11,30 do 15,30 sati

06.LIPNJA 2023.godine u Hvaru, DVD Hvar                                                          od 08,00 do 12,00 sati

 

Treći ciklus

02.LISTOPADA 2023.godine u Jelsi, Općina Jelsa-Svećana dvorana                 od 11,30 do 15,30 h

03.LISTOPADA 2023.godine u Hvaru, DVD Hvar                                                od  08,00 do 12,00 h

Za sve dodatne informacije možete se  javiti voditeljima DDK u vašem mjestu ili službi CK u Hvaru na 021 / 741-710 ; 095909335