PRVA POMOĆ ZA VOZAČE
„Osposobljavanje kandidata za vozače iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći“
Cijena tečaja: 450 kuna

PRUŽANJE PRVE POMOĆI RADNICIMA NA RADU
(Prema Zakonu o Zaštitu na radu i Pravilniku o pružanju prve pomoći radnicima na radu)